Jak funguje adopce na dálku

1. Jak si můžete dítko adoptovat?

1.    Vyberte si konkrétní dítě v záložce "Děti, které čekají na Vaši podporu".

2.   Kontaktujte koordinátora adopce na emailu: sponsorship@njovu.cz. nebo na čísle 603 101 847. Kordinátorka  projektu se Vám co nejdříve ozve.  Obdržíte všechny dostupné  informace, letáček, informace o způsobu a možnostech plateb, info o nejbližším možném termínu nástupu dítěte do školy. Informace  o možnostech plateb jsou uvedené i v tomto článku v odstavci 2. Částka, způsob plateb a použití peněz.

3.    Koordinátor Vám zašle darovací smlouvu pro vámi vybrané dítě s jeho VS symbolem, kde si vyberete způsob platby a zadáte Vaše kontaktní údaje. Darovací smlouvu Vám zašleme v dvou kopiích, podepište jednu z nich. kterou nám zašlete poštou na adresu: Njovu o.p.s., Boleslavova 710/19, 709 000 Ostrava

4.    Darovací smlouvu Vám pošleme do 14 dnů.

5.    Tímto je „Adopce“ uskutečněna a dítě nastoupí v nejbližším možném termínu do školy. První dopis s vysvědčením ze Zambie dostanete přibližně měsíc až dva po skončení školního trimestru, kterým „Vaše“ dítě začínalo, spolu s fotografií a dopisem od dítěte.

Termíny adopcí a nástupů do školy

Školní rok v Zambii začíná v lednu a je rozdělen do tří vyučovacích období (termů-trimestrů), mezi kterými jsou měsíční prázdniny. „Adoptované“ dítě může nastoupit do školy vždy na začátku vyučovacího období – tedy v lednu, květnu nebo září. Po ukončení tříměsíčního vyučovacího období škola vystaví „vysvědčení“, které „adoptivní rodič“ potom dostane s dopisem od dítěte.

2. Částka, způsob plateb a použití peněz

Vámi vybrané dítě sponzorujete částkou 7800,-Kč na celý rok, který je možno zaplatit buď jednorázově, nebo ve třech splátkách, popřípadě měsíčně  650,-Kč. Termíny pro úhrady plateb jsou vždy do 15.3., 15.7. a 15.11.

Prosíme, platby posílejte v termínu na číslo účtu: 2500146064/2010. Nezapomeňte uvést VS dítěte jako variabilní symbol.

Finanční příspěvky se neposílají rodině dítěte, ale přímo na konto Njovu o.p.s. Tyto peníze jsou převedené do Zambie a koordinátorka v Zambii ětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracuje s rodinou dítěte. Dále také kontroluje školní docházku a prospěch dítěte. Tímto způsobem je zajištěno, aby byly prostředky využity skutečně k tomu účelu, k němuž jsou určeny.

Platby v České republice

Na smlouvě, kterou Vám zašleme, si vyberete ze tří možností, jak částku 7 800 Kč splatit.

1. jednorázově při podpisu smlouvy

platíte jednou ročně celou částku 7 800 Kč

2. třikrát ročně částku 2 600 Kč

u této možnosti jsou termíny plateb každoročně stejné a to do 15.3., 15.7. a 15.11. by měla být na našem účtu částka na další školní období – tedy 2.600,- Kč.

3. měsíčně částku 650 Kč

V případě, že s adopcí chcete po jednom roce přestat, přestanete platit, ale dítě dochodí ve škole celý rok. V případě, že chcete pokračovat, platíte dále bez přestávky pravidelně 650,- Kč měsíčně. Prosíme vás o dodržení plateb pravidelně dle vašeho svobodného výběru ve smlouvě. Případné změny, prosím, dejte včas vědět koordinátorce v ČR. Ušetříme si tím pro obě dvě strany nepříjemné vyhledávání plateb a urgování nedoplatků. Prosíme, nezapomeňte také vždy uvést jako variabilní symbol číslo vašeho dítěte uvedeného ve smlouvě.

Celková částka je rozdělena na dvě části – 5700,-Kč, tato částka jde přímo do Zambie, a 2100,-Kč -  tato částka uhradí náklady spojené z adopcí: administrace, dopisováním s dětmi, správa webových stránek, plat sociální pracovnice v Zambii a příspěvky pro dobrovolníky v Zambii (na dopravau a pod.).

 

3. Jak pracovat na webovém portálu s "Vašim" dítětem 

Ve chvíli, kdy si dítě "adoptujete", tedy začnete s podporou jeho vzdělávání, je profil dítěte přesunut do záložky "Adoptované děti" a je zaheslován. Heslo dostanete přidělené od administrátorky webu na e-mail, který jste uvedli jako kontaktní. Otevřít profil dítěte od té doby můžete pouze Vy a to kliknutím kdekoliv na celém poli kolem fota a informací o dítěti. Ostatní uživatelé stránek vidí pouze úvodní stranu. Do profilu  Vašeho dítěte budou na konci každého trimestru školní docházky v Zambii načteny nové fotky, aktuální vysvědčení a dopis. Vše si můžete stáhnout . Informováni budete na Váš kontaktní e-mail. Originály dopisů se scanují v Zambii, do ČR jsou přivezeny pokaždé, když někdo letí ze Zambie do ČR, což je minimálně jednou ročně. A tehdy Vám je pošleme poštou.

 

4. Kontakt s dítětem

Dopisování

Od svého dítka dostanete třikrát ročně vysvědčení ze školy, fotografii a dopis, na který můžete odpovídat. Doporučujeme psát krátké dopisy jednoduchým jazykem a tak, aby obsahovaly témata pochopitelná pro dítě, které zná velmi odlišnou realitu, než je ta naše. Děti velice rádi dostávají fotografie svých adoptivních rodičů. Ideálně dopis pošlete emailem koordinátorce pro ČR, se kterou běžně komunikujete a ta se postará  o doručení dopisu a fotek do Zambie. Nezapomeňte vždy dopis označit jménem a VS symbolem dítěte, které máte na smlouvě.

Také je dobré připomenout, že role „rodičů na dálku“ může způsobit určité zmatení. Dítěti jste představeni jako "sponzorové" jeho vzdělání ne jako jeho "adoptivní rodiče" a znají pouze Vaše jméno a příjmení., Doporučujeme Vám, abyste v dopisech neuváděli svou adresu z důvodu vyvarování se situace, kdy ji osoby blízké dítěti mohou využívat k dalším žádostem o peníze a podobně. 

Osobní seznámení s dítětem

Pokud byste rádi navštívili dítě, je to možné přímo v Zambii. V takovém případě Vás žádáme, zkontaktujte se a domluvte se přímo s koordinátorkou projektu. Ráda Vám podá důležité informace, týkající se pobytu v Zambii, předáme kontakt na koordinátorku přímo na místě. To, co naopak není možné, je dopravit dítě do České republiky. Úřední záležitosti s pozváním, vízem a dalšími nezbytnými dokumenty jsou velmi komplikované. Zambie ukládá jednu velkou podmínku pro potencionální rodiče přímé adopce a to nevyhnutelný dvouletý pobyt v Zambii.  Navíc vytrhnutí dítěte z reality, ve které žije (velmi chudé a odlišné od té naší), by pro něj bylo traumatické a rozhodně nepřispělo ničemu dobrému.

 

5. Potvrzení o poskytnutí daru

Pokud si budete chtít uplatnit odpočet z daní, tento formulář Vám pošleme emailovou adresou během měsíce ledna a poprosíme o potvrzení.  Obratem Vám ho zašleme potvrzený nazpět.

 

6. Setkání „adoptivních rodičů“

Osvědčilo se, že je pro projekt velice přínosné podnikat společné schůzky - setkání adoptivních rodičů a  koordinátorů. Na těchto setkáních si můžeme osobně pohovořit o adopci jako takové, požadavcích rodičů, zodpovězení dotazů a nesrovnalostí.

O konání setkání se dozvíte od koordinátorky, dáváme každému z Vás včas vědět e-mailem.