Nejčastější dotazy

1. Jak se stahují fotografie a kopie vysvědčení a dopisů

Po přihlášení na profil Vámi podporovaného dítěte otevřete fotogalerii, po kliknutí na vybranou fotografii se zobrazí znovu přes celou obrazovku, po kliknutí pravým tlačítkem myši ji můžete uložit. Postup opakujte pro všechny fotografie.

2. Proč mě dítě oslovuje mother - matko

Pakliže Vás dítě v dopise osloví mother, prosím,berte to jako normální oslovení, děti takto oslovují skoro všechny dospělé ženy v Zambii, především pak ty, které se o ně starají. I obchodníci oslovují zambijské ženy "Mami", zatímco bělošku vždy oslovením "Madam".

3. Dopisy jsou si podobné

V Zambii historicky neexistuje kultura psaného písma a dopisování jako v Evropě. Děti se tak učí psát dopis až ve škole. Jejich život je velmi jednotvárný,  jejich dny jsou často stejné. Proto se Vám může zdát, že dopisy jsou totožné. Typický den dítěte zapojeného do projektu, vypadá asi takto: děti chodí každý den do školy, pak doma pomáhají, starají se o své sourozence, vaří a jdou spát, v sobotu nebo v neděli chodí do kostela s celou rodinou, o prázdninách někdy jedou k příbuzným na venkov.

4. Dítě mne žádá o zaslání daru

Jsou to děti a rády by něco dostaly. Žijí ve velice chudých podmínkách čast pod hranicí chudoby a některé z nich nikdy žádný dárek nedostaly, často se ani do syta nenají. Nicméně nikdy jim ani jejich opatrovníkům nebylo řečeno ani slíbeno, že budou dostávat z ČR dary nebo finanční podporu jinou, než určenou výhradně na podporu vzdělání dítěte. V Zambii jste dítěti a jeho opatrovníkům představeni jako "sponzoři" a o adopci na dálku se mluví výhradně jako o "sponsorship project" - sponzorování dítěte, aby nedošlo k nedorozumění, že má dítě v ČR opravdové adoptivní rodiče. Pro děti, které jsou sirotky, by to mohlo být později velkým zklamáním. Děti jsou často vychovávány babičkou, tetou, příbuznými. Rodiče jsou často nemocní, mrtví, či odcházejí za prací daleko z místa bydliště.

5. Dítě mne žádá, abych přijel/a na návštěvu do Zambie nebo abych jej pozval/a do ČR

Skoro všechny děti Vás v dopisech budou žádat, abyste je přijeli navštívit do Zambie a nebo o to, abyste je vzali do České Republiky. Jejich představa o Evropě a ČR je pohádková, je tu krásně, všichni se tu mají dobře a jsou bohatí. Což je ve srovnání s jejich realitou pravda. Pokud se rozhodnete v Zambii Vámi podporované dítě navštívit, naše koordinátorka v Zambii Vám toto setkání ráda zprostředkuje.

6. Proč mi nepřišlo vysvědčení, foto, dopis dítěte

Zpoždění vysvědčení, fotek a dopisů může být způsobeno několika faktory:

  • Děti nejsou ubytované dohromady v nějakém centru, jak to bývá u některých jiných organizací, ale bydlí se svými rodinami. Naopak naše koordinátorka bydlí v jiné čtvrti a tak je někdy obtížné vše zkoordinovat. Děti většinou nejsou schopné dorazit někam v domluvený čas, mohou přijít o hodinu, dvě, půl den i den později. Hodiny doma často nemají. 

  • Na konci sedmé, deváté a dvanácté třídy dělají děti státní zkoušky, jejichž výsledky jsou známy začátkem ledna až února - podle typu, proto v tomto období dochází k časovému prodlení

  • Na začátku školního roku - tedy v lednu každého roku - má koordinátorka mnohem více práce než obvykle, platí se školné ve všech školách, děti mění školy atd. proto v tomto období může dojít k prodlevě.

7. Jak vypadá školní rok?

Školní rok jako takový je rozdělen do trimestrů, po každém trimestru děti skládají  zkoušky, které jsou nezávazné, jsou tzv. orientační, poté následuje měsíc prázdnin. Nejdůležitější zkoušky jsou v 7. třídě a přechází do 8. třídy. V 9. třídě jsou další rozhodující zkoušky, těmi končí základní vzdělání, od desáté třídy do dvanácté třídy děti chodí na střední školu. Více informací v sekci Školství v Zambii.

8. Co mám dělat, když už nechci v podpoře pokračovat?

Pokud už nechcete dále z jakýchkoliv důvodů pokračovat v podpoře dítěte, stačí tuto skutečnost sdělit koordinátorce adopce v ČR Veronice Šimečkové na email adopcecr@adopcezambie.cz avšak minimálně 3 měsíce dopředu. Dítě má tak možnost dokončit jeden term a nám také dáte čas najít dítěti nové sponzory.