Systém školství v Zambii

 

Školní rok začíná v Zambii v lednu a dělí se na tři trimestry, každý trvá tři měsíce a po něm následuje měsíc prázdnin. Druhý trimestr tak začíná v květnu a třetí v září. Na konci každého trimestru žáci dostanou vysvědčení. V praxi ho však většinou obdrží až začátkem dalšího trimestru, někdy vůbec, to když ho škola prostě nevydá nebo žáci některé ze tříd z nějakého důvodu nepíší závěrečné testy na konci trimestru (nemoc učitele atd.). Záverečné zkoušky v 7., 9. a 12. ročníku se píší vždy v průběhu třetího trimestru, jejich výsledky jsou známy během ledna až března dalšího roku.

Statní školství

Státní školství je v Zambii až na vzácné výjimky na velmi špatné úrovni. Ve třídě je běžně 45 – 70 dětí na jednoho učitele a škola probíhá pouze 4 hodinydenně. Často se stává, že učitel na výuku vůbec nedorazí. Některé děti se z těchto důvodů během své školní docházky ani nenaučí číst a psát, pokud vůbec mají možnost do školy chodit.

Soukromé školství

Soukromé školství je na lepší úrovni, dětí je ve třídě méně a učitelé mají o něco lépe zaplaceno (přestože je jejich plat méně než 100 dolarů měsíčně při stejných cenách potravin jako v ČR) a do výuky pravidelně docházejí . Proto je důležité, aby děti, pokud mají možnost, alespoň v prvních letech navštěvovaly soukromou školu a dostaly dobré základy angličtiny, čtení, psaní a počtů.

Výuka od 5. třídy probíhá výkladovou formou a pouze v angličtině (na úkor toho, že v Zambii je 72 druhů jazyků, ne všechny děti umí anglicky), kdy učitel napíše látku na tabuli a děti ji pak opisují. Kdo tedy neumí číst, psát a nerozumí anglicky, nemá pak šanci učivo zvládnout.

Komunitní školy

Dalším typem jsou školy komunitní, kde se místo školného platí symbolický poplatek a není zde nutné nosit uniformy. Bohužel je takových málo a nestačí kapacitně. Kvalita výuky v těchto školách je rovněž velmi rozdílná, protože v nich vyučují často nedostatečně kvalifikovaní učitelé.

Školní docházka

Školní docházka není v Zambii povinná, je od 1. do 7. třídy zdarma, ale pouze na státních školách, které neposkytují kvalitní vzdělání.. Ve všech školách, i v těch státních, je však povinná školní uniforma, školní boty, sportovní úbor a sportovní boty. Všechny pomůcky potřebné ke studiu platí rodina dítěte. Pokud dítě potřebuje doučování, tzv. extra lessons nebo navštěvuje některý z volitelných předmětů (které jsou často povinné), také za ně musí zaplatit. Tyto požadavky dětem žijícím v rodinách pod hranicí chudoby prakticky znemožňují do školy chodit. Školní rok začíná v lednu a dělí se na 3 trimestry s měsícem prázdnin po každém trimestru.

Absolvování sedmého ročníku

Na konci 7. třídy děti čekají první státní zkoušky. Skládají je ze šesti předmětů –Mathematics (matematika), English (angličtina), social studies (humanitní vědy a biologie), enviromental science (chemie, fyzika, zeměpis). special paper I, special paper II (testy inteligence). Zkouška probíhá formou testu s výběrem ze 4 možností. Na úspěšné složení je potřeba dosáhnout alespoň 40% v každém předmětu. Pokud dítě zkoušky složí, dostává certifikát s počtem dosažených bodů. Od 8. třídy se platí školné i na státních školách. Většina dětí proto ukončí svou docházku sedmou třídou. Míst v 8. třídách není dost pro všechny, kteří zkoušky složili, proto každý district v Zambii stanovuje svůj cutpoint, tedy bodovou hranici a pokud ji student překročí, dostane umístění na státní škole. Tyto děti pak platí nižší školné. Děti, které bodovou hranici nepřekročily, mohou pokračovat ve studiu v odpolední škole, školné je asi dvojnásobně vyšší. 

Absolvování devátého ročníku

Na konci 9. třídy děti čekají další státní zkoušky - studenti píší eseje v angličtině na daná témata. Tyto zkoušky jsou již zpoplatněné. Tímto ročníkem končí základní vzdělání. Děti, které složí zkoušky v deváté třídě a dostanou certifikát, mohou pokračovat ve studiu na High schools – středních školách.

Střední škola

Studium začíná 10. třídou a končí zkouškami ve 12. třídě. Školné na High school je asi dvojnásobně vyšší než v 8. a 9. třídě bez umístěnky. Opět je nutné koupit uniformu, boty, sešity a učebnice, pokud možno zaplatit doučování. Zkoušky na konci studia jsou opět zpoplatněné. 12. třídou končí v Zambii všeobecné vzdělání. Studenti mohou pokračovat ve studiu na college (vyšší střední) – dva roky nebo univerzitě – většinou tříleté obory. Roční školné se v přepočtu pohybuje kolem 35 000,-CZK.