Projekt Adopce zambijských dětí na dálku

Projekt realizovaný neziskovou organizací Njovu o.p.s. je zaměřený na trvalou pomoc dětem v Zambii, kterým jejich rodiče či nejbližší okolí nemůže poskytnout trvalou základní péči (dostatek jídla, ošacení, vzdělání, zdravotní péči). Děti v Zambii často místo školní docházky obstarávají obživu nejen sobě, ale mnohdy i celé rodině. Měsíční příjem rodiny často nedosahuje 30 USD, přičemž ceny zboží jsou podobné jako u nás. Pro většinu dětí je také nedostupná zdravotní péče, přestože jsou velmi ohrožovány nemocemi, jako jsou např. malárie, HIV/AIDS, průjmová onemocnění, TBC apod., které jsou ve spojení s podvýživou často smrtelné. Vzdělání je v těchto podmínkách pro řadu rodin zcela nedostupné a je považováno za druhořadé. 

Adopce zambijských dětí na dálku – Adopce zambijských dětí na dálku je sponzorování dětí na dálku především ve školní činnosti. Projekt je forma pomoci, která poskytuje dítěti možnost chodit do školy, zatímco zůstává ve své rodné zemi, se svou rodinou. Díky vysoké nezaměstnanosti a s tím spojené chudobě si rodiče dětí nebo jejich opatrovníci často nemohou dovolit hradit výdaje spojené s výukou – jedná se zejména o školní uniformy, knihy, učebnice, sešity apod. Každé dítě v tomto projektu tak má svou vlastní možnost zapojit se do školní výuky a dokončit základní vzdělání nebo pokračovat i do dalších ročníků.