Zambie

Zambie (Zambijská republika) je vnitrozemský stát ležící v Jihostřední Africe. Sousedními zeměmi jsou: Angola, Demokratická republika Kongo, Malawi, Mozambik, Namibie, Tanzanie a Zimbabwe. Dříve tento stát patřil k Jižní Africe. Celková rozloha Zambie je 752,614 km2 a počet obyvatel okolo 11 262 000. Úředním jazykem Zambie je angličtina, z místních 70 bantuských jazyků, nejpoužívanějších je 7.

V Zambii tvoří téměř polovinu populace děti mladší 15 let. Běžným zažitým standardem je, že má žena mnoho dětí.

Epidemie HIV/AIDS, které je v Zambii velké procento, vyvolává komplikace dětského věku: děti jsou nuceny žít na ulici, vyrůstají bez adekvátní ochrany a péče dospělých, jsou zneužívány a vykořisťovány. Okolo 17 % populace v Zambii je infikováno virem HIV. Toto číslo vychází pouze z počtu testovaných jedinců, reálné číslo bude tedy ještě vyšší.

Gramotnosti dosáhne v Zambii asi 70 % populace. Gramotnost je měřena schopností číst a psát u osob starších patnácti let. Na základní školu chodí podle dostupných statistik asi 59 % dětí, na střední již pouze 20 %. Ne každé dítě, které začne chodit na základní školu, má také možnost ji dokončit. Většina dětí nemá finance na povinnou školní uniformu (pozůstatek britské kolonizace), chybějí peníze na knihy, psací potřeby a jiné pomůcky, které jsou nutné pro školní docházku. Děvčata, která otěhotní, jsou vyloučena za školy, aby nebyla špatným příkladem pro ostatní.

 

Historie

Geografie a přírodní podmínky

Obyvatelstvo

Průmysl

Turismus