Historie Zambie

Předkoloniální období

Na území Zambie žili předchůdci člověka už před několika milióny let. Původními obyvateli Zambie byli Khoinové a Sanové. Tyto kmeny byly ale vytlačeny expandujícími bantuskými kmeny na jih. Většina předků dnešních obyvatel přišla až s poslední velkou vlnou bantuských přistěhovalců. Nejvýznamnější státy, které vytvořili, byly lundská říše a říše Barotsů (správněji česky Loziů), zformované v 18. století. V roce 1851 navštívil poprvé Zambii skotský cestovatel, misionář a lékař David Livingstone. Pro výzkum oblasti dnešní jižní a západní Zambie je důležitým český rodák Emil Holub, který v částech Zambie cestoval v roce 1875 a 1886-7. Je autorem první odborné etnografické knihy o říši Barotsů (Loziů), která však vyšla pouze německy a je tedy v Zambii neznámá, a také autorem první podrobné mapy okolí Viktoriiných vodopádů a toku řeky Zambezi na hranicích Zambie, Zimbabwe, Botswany a Namibie.

Koloniální období

Britská Jihoafrická společnost získala od Barotsů obchodní monopol a zároveň byl vyhlášen protektorát nad Barotselandem. Ten byl v roce 1911 společně s dalšími oblastmi spojen do protektorátu Severní Rhodésie, který přešel pod vládu Velké Británie. Objevené zásoby mědi přilákaly množství evropských kolonistů.

Nezávislost

V roce 1953 byla Severní Rhodesie spojena s Jižní Rhodésií (Zimbabwe) a Ňaskem (Malawi) do Federace Rhodesie a Ňaska. Ta byla zrušena v roce 1963. Prvním prezidentem nezávislé Zambijské republiky (vyhlášena roku 1964) se stal Kenneth Kaunda, který postupně vytvořil autoritativní režim. V roce 1975 byla soukromá půda a podniky znárodněny. Demonstrace a bouře v roce 1990 přinutily Kaundu, aby legalizoval opoziční strany. V prvních svobodných pluralitních prezidentských a parlamentních volbách se stal prezidentem představitel Hnutí za pluralitní demokracii Frederick Chiluba. Problémy v zásobování potravinami pokračovaly i přes hospodářský růst a docházelo k hladomorům. Od roku 1998, kdy byl zrušen výjimečný stav, je v zemi relativní klid. Od ledna roku 2002 do 19. srpna 2008 byl prezidentem země Levy Mwanawasa (znovazvolen v roce 2006), po jeho smrti 19. srpna 2008 se vládní strana i opozice dohodli na vypsání nových prezidentských voleb na říjen 2008.

Přehled nejvyšších představitelů

24.10.1964-2.11.1991 – Kenneth David Kaunda – prezident; ZANC, UNIP

2.11.1991-2.1.2002 – Frederick Jacob Titus Chiluba – prezident; MMD

2.1.2002-19.8.2008 – Levy Patrick Mwanawasa – prezident; MMD

29.6.2008-19.8.2008 – Rupiah Bwezani Banda – úřadující prezident pro L. P. Mwanawasu; UNIP

19.8.2008-2.11.2008 – Rupiah Bwezani Banda – úřadující prezident; UNIP

od 2.11.2008 – Rupiah Bwezani Banda – prezident; UNIP

 

zdroj: www.wikipedie.cz