Obyvatelstvo

 

 

Heslo na státním znaku „One Zambia – One Nation“ čili „Jedna Zambie – jeden národ“ má spojit multikulturní zambijskou společnost, neboť se zde hovoří přes 70 jazyky. Zambie má o něco více obyvatel než Česká republika (cca 13 milónů).

 

 

    Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1950 a 2010

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
2 412 729 3 138 123 4 265 148 5 945 939 8 122 189 10 450 880  13 046 508

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Oficiální odhady berou v úvahu dopady vysoké úmrtnosti v důsledku HIV/AIDS, což může mít za následek nižší dosahovaný průměrný věk, vyšší dětskou úmrtnost, vyšší celkovou úmrtnost, nižší počet obyvatel a jejich přírůstek a změny v rozdělení obyvatel podle věku a pohlaví, než by mohlo být jinak očekáváno.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,664 % (odhad 2007)

Demografické složení (odhad 2007):

  • 0–14 let: 45,7 % (muži 2,63 mil. / ženy 2,61 mil.)
  • 15–64 let: 51,9 % (muži 2,97 mil. / ženy 2,99 mil.)
  • 65 let a výše: 2,4 % (muži 0,117 mil. / ženy 0,158 mil.)

Průměrný věk: 38,44 let, z toho muži: 38,34 let a ženy 38,54 let

Průměrnou délkou života se Zambie řadí na 6. nejnižší příčku na světě.
Dětská úmrtnost (odhad 2007): 2,1 %

Celková porodnost: 5,31 narozených dětí na 1 ženu (odhad 2007)

Podle posledního dostupného odhadu (r. 2003) 16,5 % dospělého obyvatelstva Zambie jsou HIV pozitivní či mají AIDS (tj. cca 920.000 osob a v témže roce zemřelo z tohoto důvodu na 89 000 osob).

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem země je sice angličtina, ale v Zambii se hovoří i řadou místních regionálních jazyků.

Sedmi hlavními z nich, které jsou využívány i pro vzdělávací a administrativní účely, jsou bemba, lozi, lunda, kaonda, luvale, tonga a nyanja. Dalších na 80 různých místních jazyků bylo identifikováno, z nichž většina patří skupiny jazyků bantu.

 

Bemba se svými různými dialekty je velmi rozšířena a používána v severní Zambii a je též de facto lingua franca v Copperbeltu. Jazyky ila a tonga naopak převládají v jižní provincii Southern.

Celkově však 80,6 % celkového počtu zambijského obyvatelstva nad 15 let dovede anglicky číst a psát, z toho 86,8 % mužů a 74,8 % žen.

Náboženské složení

  • 72,0 % křesťané, z toho protestanti činí 34,2 %, katolíci 26,2 %, příslušníci
  • afrických křesťanských náboženství 8,3 % a ostatní křesťané 3,3 %,
  • 27,0 % tradiční africká náboženství,
  • 0,3 % islám,
  • 0,7 % ostatní náboženství.

Národnostní složení

Zambijské obyvatelstvo je tvořeno z 98,7 % původními africkými kmenovými skupinami, z nichž 36,2 % tvoří bemba, 17,6 % nyanja, 15,1 % tonga, 8,2 % rotse, 4,6 % mambue, 4,6 % tumbuca a 13,7 % příslušníků dalších afrických kmenů.

V zemi též žije 1,1 % Evropanů a 0,2 % osob jiného původu.

 

zdroj: www.wikipedie.cz

           www.mzv.cz

           www.ngw.nl